Thursday, January 9, 2014

Картини като от приказка



Известно ли ви е да има по-велик творец от Майката Природа? Аз не знам такъв. 
Ние можем само да се учим от нея. Hо цял живот не стига ... 

Дори в зимните месеци, когато хората стоят вкъщи, навън има приказка. Hе е за изпускане.

                                                                         повече тук



                                                       







No comments:

Post a Comment