Friday, February 24, 2012

18+


случвало ли ви си е да ви употребят като секс играчка и това да ви възбуди неимоверно? всъщност не съм сигурна дали "употреба" и "секс играчка" са точните думи. имам пред вид това да ви опипват против вашето желание от което да усетите как се подмокряте. нещо като да ви похитят, но не говоря за онова на което викат "стокхолмски синдром" - отвличат те, а ти се влюбваш в похитителя. говоря за друго. няма любов, само чисто физическа възбуда. знам че звучи животинско, но нали човека все пак си е животно.
ще ви разкажа една история, която започна в ученическите ми години но след завършването ми имаше продължение.
на колко момичета им се е случвало да им налита учител? доколкото ми е известно това е често срещано явление. в училището на моя първа братовчедка дори уволниха преподавател за такова нещо. може би има и други подобни случаи. факт е че някои даскали са доста палави и използват страха за оценката като взимат от някоя ученичка най-скъпото й. в моя случай обаче не е така, защото ще разкажа за учителя ми по физкултура а по този предмет всички имахме шестици. така че страх не е имало.
ще го наричам иванов макар че това не е истинската му фамилия. по разбираеми причини както се казва.той беше любимия ни учител. не само защото пишеше шестици наред сякаш не съществуваха други оценки. държеше се много добре с всички. странното е че се караше с други учители за да защити нас. обичаше да се бъзика, имаше страхотно чувство за хумор. на всичкото отгоре беше още млад и много добре сложен. любовта към физкултурата го беше превърнала в планина от мускули.
още от самото начало забелязах погледите му. сякаш ме изяждаше с очи. не знам дали най-много харесваше мен или просто му се виждах по-отракана. никоя съученичка не е споменавала да й се е случвало същото.многократно му проверявах реакциите като се обръщах рязко. в такива случаи почти винаги го хващах да зяпа краката и дупето ми, а той някак смутено ми се усмихваше. може би се досещаше че нарочно го проверявам накъде гледа. поне би трябвало да се е усетил.
веднъж бяхме сами в неговата стаичка до физкултурния салон. говорехме за нещо, майтапехме се. аз тръгнах да излизам и взех връзката с ключовете му правейки се, че ще ги отмъкна. той скочи да ме спре и се сборичкахме при което аз попаднах в обятията му, сякаш ме беше прегърнал.
не знам дали го е планирал предварително. може и спонтанно да е било, но иванов ме целуна по устата. бях доста изненадана и опитах да се дръпна, той обаче ме притисна към стената. успях да прошепна едно кратко "не", което за него явно значеше "не, ама продължавай", защото усетих езика му по шията си. едновремено с това ръката му се плъзна под минижупа ми и докато се усетя, вече беше под прашките. в мига когато пръста му проникна в влагалището ми, аз го блъснах с всичка сила придружавайки го с думите "ще крещя". той явно се стресна защото направи крачка назад.за секунда се гледахме като хипнотизирани. не знаехме какво да правим, поне аз не знаех. после тръгнах да излизам като не го изпусках от очи.
той сякаш се окопити и направи нещо което не ми се беше случвало дотогава. демонстративно си облиза пръста, с който ми беше бръкнал в влагалището правейки блажена физиономия.
повече не исках да го гледам и напуснах стаята.
за моя изненада неприятното усещане което очаквах, просто липсваше. отначало започна с някакво необяснимо задоволство, а до вечерта дори ми стана кеф че учителя ме е пожелал.
спомням си че с тогавашния ми приятел излязохме на кафе. в един момент обаче се усетих, че мисля за иванов и в никакъв случай не ми беше неприятно.
по-късно докато гаджето ми ме чукаше, пак се сетих за учителя. не му мислих много, а се отдадох на фантазията. представата за ръката му която ме опипваше между бедрата, този път ме подлуди от възбуда.
гаджето ми естествено нищо не разбра. може би си е въобразил, че той ме побърква с целувките си.след този случай аз и иванов се правехме, че нищо не се е случило. всичко продължи постарому.
чак след като завърших гимназията, случайно се видяхме - все пак живеем в един квартал. заприказвахме се без никой да споменава оня случай в стаичката. да си призная, припомних си го чак на следващия ден.
от дума на дума решихме да пием кафе. говорихме си какво ли не - за училището, за живота. някак спонтанно иванов ме покани в дома си, а аз се съгласих без да се замислям.
докато вървяхме към неговия блок, на няколко пъти се усетих че гледам бицепсите и гърдите му. беше все същия привлекателен мъж и най-важното - не ми беше вече преподавател. от този момент знаех че ще му се отдам.
той явно също е усетил че вече съм благосклона, защото още не беше затворил вратата на апартамента и устните ни вече се изучаваха.
на ръце ме занесе до спалнята. и двамата треперехме от възбуда. сега вече никой не го спираше да ме опипва колкото поиска и той се възползва максимално. от горе до долу обходи тялото ми с език. имах чувството че ще ме изяде. на всичкото отгоре се оказа че женските ходила са му фетиш и доста дълго смучеше пръстите на краката ми. това винаги много ми е харесвало. чувствам се като богиня, която позволява на своя поданик да покаже уважението си. подлудява ме направо.а колко го биваше в френското! сякаш пиеше от някакъв извор. с ръка притисках главата му между бедрата си, защото не исках да спира. той го усети и продължи - явно желанието бе взаимно. първия път свърших само от френските му изпълнения.
не само мъжете обичат да използват езика си. като гледах този великолепен мъж с перфектно поддържано тяло, аз просто изгарях от желание да лапна пениса му.
след като свърших, не губих време да почивам. даже не си направих труда да свалям слиповете му, а само бръкнах в тях колкото да извадя атрибута му и лакомо го засмуках, докато той сваляше бельото си надолу. усетих че ме гали по косата и шепне "нетърпеливо момиче".
с риск да ме обвинят че пиша порнография, държа да отбележа че този великолепен мъж имаше най-вкусната сперма, която съм опитвала. може би заради него толкова обичам да гълтам, но до ден-днешен не намерих друг подобен вкус. имено затова го помня все едно беше вчера.оставих го малко да почине. все пак мъжете не могат веднага да презаредят. докато той лежеше, аз се възползвах и покрих мускулестото му тяло с целувки.
моето желание да продължим беше не по-малко от неговото. желаех го! исках час по-скоро да го усетя вътре в себе си. беше толкова нежен! съвсем бавно вкара пениса си в мен. не можах да сдържа блажения стон. той се подсмихна доволен и прошепна "знаеш ли от кога мечтая за този миг?" не помня какво точно му отвърнах, но беше нещо от сорта на "имаш ме цялата. прави с мен каквото поискаш!"беше невероятно! силните му ръце бяха толкова нежни, а аз се чувствах сигурна в обятията му. увих краката си около него сякаш за да го задържа завинаги вътре в мен. даже май го прошепнах но не съм сигурна - изобщо не бях на себе си. толкова ми беше хубаво да го усещам между бедрата си, че не съм усетила кога съм почнала да смуча показалеца на едната му ръка.
после си спомням, че двамата дълго лежахме прегърнати без да говорим.
още няколко пъти се видяхме, но вълшебното усещане така и не се повтори. може би заради това сме се чукали само още два пъти, а в останалите случаи той ме лижеше. каза че такава му била най-голямата фантазия още от времето, когато ми преподаваше и сега му трябвало време за да ми се насити. само че аз не му отговорих на последните няколко обаждания. други неща ме занимават сега.......................................................................................................................................Have you ever has to use you as a sex toy and to excite you tremendously? I'm not actually sure if "use" and "sex toys" are the exact words. I mean that you grope against your desire to feel how wetting. something like you hijacked, but I'm not talking about that which they call "Stockholm Syndrome" - distract you, and you fall in love with the kidnapper. speak otherwise. no love, just pure physical arousal. I know it sounds animal, but you still my man is an animal.will tell you a story that began my years in school but after graduation I had a sequel.

how many girls they had experienced them first to pick a teacher? best of my knowledge it is not uncommon. in school my first cousin even fired a teacher for that. there may be other similar cases. fact that some daskali quite naughty and used fear as to the assessment made by a student at her dear in my case is not so, I will tell my gym teacher in this subject and we all sixes. so there was no fear.Ivanov will call it even though it is not his real family. for understandable reasons, as they say.He was our favorite teacher. not only because there was sixes together like no other assessments. behaved very well with everyone. funny thing is that they drove with other teachers to protect us. loved to laugh, had a great sense of humor. on top was still young and very well built. love for the physical training he had become a mountain of muscle.from the outset, I noticed his eyes. if I ate with my eyes. I do not know whether most like me or just saw him more experienced. any classmate not mention to her happened the same.


he repeatedly reviewed this reaction by turning sharply. in such cases almost always catch him staring at the legs and to my ass, but somehow he sheepishly smiled. perhaps realizing that deliberately do I check where it looks. at least should be felt.once we were alone in his room to the gym. talking about something, kid. I went to go and took the keys making it that will steal them. he jumped to stop me and scrimmage in which I fell into his arms like he was embraced.I do not know whether it had planned. may have been spontaneous, but Ivanov kissed my mouth. I was quite surprised and tried to pull, but he pressed me against the wall. I whispered to a short "no", which obviously meant for him "no, but keep" because I felt his tongue on his neck. simultaneously, it slipped his hand under my minizhupa and before you know it was already under panties. the moment when his finger penetrated my vagina, I pushed as hard as he accompanied the words "will scream." He apparently was startled because a step backwards.

per second looked as if hypnotized. did not know what to do, at least I did not know. then started to come off as not to lose sight of.He seemed to be pulling himself together and make something that had happened to me before. ostentatiously licked his finger, which had reached into my vagina beatify face.no longer wanted to watch it and left the room.to my surprise sensation I expected, just missing. initially started with some inexplicable satisfaction, and the evening was fun, even my teacher that I wished.I remember then that my friend went out for coffee. at one point, however, felt that Ivanov and think about in any case I was not uncomfortable.later, while my boyfriend fucked me, though I thought of the teacher. did not thought much and indulged in fantasy. the image of his hand that I feel between the thighs, this time me crazy with excitement.my boyfriend of course knew nothing. might have been imagined that he kisses me crazy with her.


after this, I Ivanov and pretended nothing had happened. everything continued as usual.right after high school, accidentally saw - still live in a neighborhood. talked to no one mentions that case into the chamber. to admit, I remembered it until the next day.from word to word, we decided to drink coffee. talked about what you do not - for school and life. Ivanov somehow spontaneously invited me home and I agreed without thinking.while walking to his block a few times I felt that looking biceps and chest. was not that attractive man, and most importantly - I was not already a teacher. from that moment I knew that he would surrender.He apparently also felt that I was already blagosklona because had not closed the door of the apartment and our lips already studied.hands brought me to the bedroom. both trembling with excitement. now no one stopped to ask me fingers as he makes the most. up and down my body crawl with language. I felt that it would eat me. on top was that women's feet are his fetish for a long sucking my toes. I'd always liked. I feel like a goddess who allows his subject to show his respect. maddens me straight.


and what was good in French! like drinking from a fountain. hand pressed his head between his thighs, not wanting to stop. he felt and continue - obviously the desire was mutual. first time I did it only in the French performances.not only men like to use their language. I watched this wonderful man with perfectly maintained body, I'm just eager to nutty his penis.once finished, wasted no time to rest. not even bothered to tear down his briefs, just as they fumbled to pull his attributes and greedily sucked him until he picked off her underwear down. I felt that I was stroking the hair and whispers "impatient girl."the risk that accuse me of writing pornography, I would say that this great man had the most delicious semen that I tried. perhaps because of it so I like to swallow, but to this day have not found a similar taste. That is why the I remember it like yesterday.

I left him little rest. Yet men can not immediately recharged. while he was lying, I took advantage and covered his muscular body with kisses.my desire to go was not less than his. I wanted it! I wanted as soon as possible to feel it inside. was so sweet! very slowly inserted his penis in me. I could not help myself blessed moan. he smiled pleased and whispered "You know when you dream about this moment?" I do not remember exactly what he said, but it was something like "You got me all. do with me whatever you want!"was amazing! His strong hands were so soft and I felt safe in his arms. wrapped her legs around him as if to keep him forever within me. May even whispered it but I'm not sure - I did not myself. I was so nice to feel it between my thighs that I felt when I began to suck his forefinger of one hand.Then I remember that both long embrace we lay without speaking.several times we have seen, but the magic feeling never be repeated. maybe because we only fuck two more times and in other cases he gave me a licking. said that this was his greatest fantasy ever since when I taught him and now have time to satisfy me. I just did not responded to recent calls. other things I'm doing now.Online Job for All. Work from home computer.


No comments:

Post a Comment